Projecten

Bruggen

Als risicodragende hoofdaannemer of co-maker in toonaangevende projecten ontwerpt, fabriceert en monteert Solidd complexe (beweegbare) stalen bruggen, eventueel inclusief bewegingswerken en besturing.

Geen brug te ver of te complex

Als expert in dynamisch belaste, beweegbare staalconstructies, ontwerpen, fabriceren en monteren we bij Solidd alle soorten (met name) beweegbare stalen bruggen, eventueel inclusief bewegingswerken en elektrotechnische besturing. Dat doen we als ricisocdragende hoofdaannemer of als co-maker. Vanwege de opbouw uit stalen platen zijn de meest uitdagende architectonische vormen mogelijk, ondanks het soms reusachtige constructieformaat.

Efficiënte en innovatieve oplossingen

Door onze jarenlange ervaring en expertise voldoen we tot in elke detail aan de strenge wet- en regelgeving in de bruggenbouw. Samen met de opdrachtgever komen we in elk specifiek project tot de meest efficiënte en innovatieve staaloplossing, waarbij aandacht is voor gebruik, beheer en onderhoud.

Complete, bedrijfsvaardige oplevering

Bij Solidd beschikken we over vrijwel alle expertise om op unieke locatie aan het Prinses Margrietkanaal in eigen beheer een complete brug te ontwerpen en te bouwen. Met een computergestuurde (CNC-)snijmachine, eigen materieel voor machinale bewerking en de beschikking over een conserveringshal kunnen we het volledige product naar de projectlocatie transporteren. Daar wordt de brug door onze montagemedewerkers en partners voor bewegingswerken en elektrotechnische aansturing veilig gemonteerd en bedrijfsvaardig opgeleverd.

Stuwen en sluizen

Solidd is deskundig in complexe trajecten voor nieuwbouw van (primaire) waterkeringen, maar houdt zich vooral bezig met (complexe) renovaties van niet-seriematige stuwen en sluizen in de grote Nederlandse vaarwegen.

Nieuwbouw en renovatie

Een stuw of een sluis kenmerkt zich door uiterste precisie in maatvastheid en waterdichtheid. Bij Solidd denken we graag mee in complexe trajecten voor nieuwbouw van deze waterkeringen. We richten ons echter met name op (vaak risicovolle) renovaties van kleine tot zeer grote niet-standaard stuwen en sluizen in de grote vaarwegen van Nederland.

Tijdelijke constructies

We beschikken over ruime expertise op het gebied van tijdeljke constructies op locatie. Die zijn vaak noodzakelijk om het te renoveren object in onze geconditioneerde productiehal te kunnen inspecteren en waar nodig aan te passen.

Werkzaamheden op locatie

Onze vakmensen hebben de specifieke kennis en kunde om bijvoorbeeld bewegingswerken op locatie te renoveren of compleet te vernieuwen.

Kranen

Solidd heeft jarenlange expertise in de verwerking van hoogwaardig staal tot onderdelen voor complete kranen in de haven- en offshore-industrie. Daarbij wordt gewerkt volgens alle internationale protocollen ten aanzien van kranenbouw.

Halffabricaten voor kranen

Voor de haven- en offshore-industrie verwerken we hoogwaardig staal volgens internationale protocollen tot hoogwaardige onderdelen voor complete container- of havenkranen.

Hoogwaardige constructies

Elke kraan is anders en vraagt om een zo licht mogelijke constructie. Bij Solidd kenmerken we ons door slimme oplossingen, een flexibele houding en korte lijnen in het productieproces, waardoor de kwaliteitsborging tijdens het gehele traject wordt bewaakt.

Uitgekiende ontwerp-optimalisatie

Gedurende het hele traject, van aanvraag tot realisatie, staan we in nauw contact met de opdrachtgever, om te komen tot een zo hoog mogelijk kwaliteit van het te leveren product.

Offshore-toepassingen

Voor de offshore-sector richt Solidd zich met name op het ontwerp en de fabricage van hulpconstructies voor transportschepen.

Hulpconstructies voor zeetransport

De werkzaamheden voor de offshore-industrie betreffen naast het maken van staalonderdelen voor (boor)platformen, werkschepen en windmolens vooral het ontwerpen en fabcriceren van hulpconstructies voor transport op zee.

Uitvoering conform internationale eisen

In verband met de invloeden van golfslag, stroming en wind zijn de eisen voor transportconstructies extra zwaar en wordt extra aandacht besteed aan het nauwkeurig doorrekenen van verbindingen en constructies. Ook onze activiteiten voor de offshore-industrie voeren we uit conform alle geldende internationale normeringen.

Modificaties op locatie

Gezien de enorme diepgang en afmetingen van de offshore-transportschepen is het mogelijk de werkzaamheden in één van de zeehavens uit te voeren. Door de innovatiekracht binnen Solidd komen we vaak tot verrassend slimme oplossingen. Die besparen niet alleen tijd en geld, maar zorgen er ook voor dat er veilig gewerkt en getransporteerd kan worden.

Noodbruggen

Sinds een aantal jaren weten diverse opdrachtgevers Solidd Steel Structures ook te vinden voor het huren van één van de vaste- of beweegbare noodbruggen voor fietsers en voetgangers.

-

Machinale bewerkingen

Solidd Steel Structures kan alle voorkomende machinale bewerkingen, zoals vlakken, lineboringen, maar ook het kleinere draai- en freeswerk, voor zowel de bruggenbouw, als de offshore verrichten.

Solidd Steel Structures beschikt over zelf ontwikkelde mobiele kotter- en freesapparatuur waarmee ook op locatie bewerkingen kunnen worden uitgevoerd.

  • ISO 9001
  • EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1
  •  VCA**
  •  CO² prestatieladder