Terug

Ontwerp/Realisatie Bewegingswerken Vismigratieriver

Het realiseren van vijf sets aandrijvingen voor de uit composiet vervaardigde waterkerende schuiven van de Vismigratierivier te Kornwerderzand. De aandrijvingen bestaan uit een hoofdaandrijving inclusief handaandrijving en kettingwiel- en omloopframes. Solidd heeft gezorgd voor de engineering van het UO, opdrachtbegeleiding, testen, monteren en inbedrijfstellen. Ten behoeve van het installeren en onderhouden van de aandrijvingen heeft Solidd twee stuks bovenloopkranen geleverd en geïnstalleerd.

Uitdaging

Solidd fungeerde bij dit project, dat een korte doorlooptijd kende, als turn-key partner en heeft daarmee de opdrachtgever kunnen ontzorgen en meerwaarde kunnen leveren door het bedenken van intelligente oplossingen ten aanzien van praktische uitvoerbaarheid, machineveiligheid en gebruikersbehoefte.

Technische specificatie Bewegingswerken Vismigratierivier

ONDERDEEL

GEWICHT

Bewegingswerk voor 9m hoogwaterkering

2 x kettingwielframes

1 x hoofdraandrijving

2 x tussenas + Koppelingen

2 x omloopframes

2800 kg/stuk

6500 kg

800 kg/stuk

90 kg/stuk

Bewegingswerk voor 4m hoogwaterkering (1x) en regelschuiven (3x)

4x kettingwielframe

4 x hoofdaandrijving

4 x tussenas + koppelingen

4 x omloopframes

2800 kg/stuk

3500 kg/stuk

400 kg/stuk

700 kg/stuk

  • ISO 9001
  • EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1
  •  VCA**
  •  CO² prestatieladder