Terug

Ontwerp/Realisatie Groot onderhoud Oosterdraai en Westerdraai

Het zwaartepunt van de werkzaamheden bij dit project lag bij de Oosterdraaibrug, een brug uit 1951. Voor deze brug is de val gedemonteerd en naar onze werkplaats in Sumar gebracht waar renovatiewerkzaamheden aan de stalen delen van de val zijn uitgevoerd. Tevens is er een nieuwe slijtlaag aangebracht en is de gehele bovenbouw voorzien van een nieuwe conservering in de historische kleurstelling. In opdracht van Solidd is tevens het voegwerk vervangen en zijn de hoekstenen van de pijlers hersteld. Ter afronding van de werkzaamheden zijn beide bruggen volledig gereinigd.

Om hinder voor het drukke verkeer in de binnenstad van Appingedam tot een minimum te beperken is zowel de demontage als montage van de val in slechts één nacht uitgevoerd. Dankzij een goede voorbereiding en een effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, hebben we dit goed uit kunnen voeren.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden is een tijdelijke brug geplaatst om de binnenstad van Appingedam bereikbaar te houden. Er was slechts beperkte ruimte, maar onze collega's van de engineering zijn erin geslaagd, de tijdelijke brugconstructie zo klein mogelijk te houden, zodat we voldoende ruimte konden creëren voor zowel de uitvoering van de werkzaamheden, als ook voor het wegverkeer.

Technische specificatie Ooster- en Westerdraaibrug

LENGTE

BREEDTE

GEWICHT

Val Oosterdraaibrug11,01M8,0M35T

Norm/keurmerk

Renovatie betonwerkBRL3201
Renovatie voegwerkBRL2826
VerkeersmaatregelenCROW96B
Inspectie en herstel valCUR117
StaalherstelNEN-EN 1090-2

  • ISO 9001
  • EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1
  •  VCA**
  •  CO² prestatieladder