Terug

Ontwerp

Het werk betrof een langzaam verkeersbrug met één beweegbaar deel over de Oude Rijn, tussen de gemeenten Katwijk en Oegstgeest. De brug is uitgevoerd in samenwerking met Strukton Infratechnieken (hoofdaannemer), Syb van Breda & Co. (architect) en Istimewa Elektrotechniek (elektrotechnische deel).

Solidd was verantwoordelijk voor het beweegbare stalen deel bestaande uit een rijdek en een vast contragewicht in een pyloon (gefundeerd op de pijler met een draaikranslager), het bewegingswerk dat opgenomen is in de val, de stalen aanbruggen (Katwijk en Oegstgeest) en de hydraulische besturing van de brug, uitgevoerd door Molenmaker Techniek.

  • ISO 9001
  • EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1
  •  VCA**
  •  CO² prestatieladder