Terug

Uitdaging wisselen sluisdeuren Farmsum

Tot de scope behoorde het waterdicht voorbereiden van deuren, het aanpassen en monteren van bordessen en railingwerk op de nieuwe deuren. Het hydraulisch aansluiten en werkend maken van de rinketschuiven, het uit- en inhijsen van oude en nieuwe deuren en het pasmaken van de UHMWPE afdichtingen. E.e.a. in samenwerking met externe partners.

Het kleine tijdsvenster waarin de sluisdeuren gewisseld moesten worden betrof een uitdaging, maar door het vroegtijdig in kaart brengen van de risico’s, zijn we er in geslaagd de werkzaamheden binnen het geplande tijdsvenster uit te voeren. Daarnaast hebben we zelfs tussentijds een aantal momenten weten te creëren, waarop het sluizencomplex tijdelijk in gebruik kon worden genomen. Dankzij deze maatregelen, hebben we de hinder voor de scheepvaart tot een minimum weten te beperken.

  • ISO 9001
  • EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1
  •  VCA**
  •  CO² prestatieladder