Terug

Uitdaging

Het werk bestond uit het vervaardigen van een compleet nieuw val, elektromechanische aandrijving, draaipunten, opleggingen, leuningwerk etc., de renovatie van de gehele bovenbouw en een volledig nieuwe elektrotechnische installatie incl. slagboomkasten c.a.

De Hooidamsbrug is een voor Nederlandse begrippen nagenoeg uniek verbindingselement. Enerzijds verbindt het, als enige toegang, het achterliggende poldergebied "De Hegewarren", anderzijds overspant het de enige waterweg voor (vracht)scheepvaartverkeer naar Drachten. Het was voor de Gemeente Smallingerland dan ook erg belangrijk om het werk in een zeer korte periode te realiseren, waarbij bereikbaarheid voor alle partijen behouden moest blijven. Daarom is besloten, gedurende de bouwtijd een zgn. pontonbrug in te zetten. De totale bouwtijd, inclusief ontwerp en engineering bedroeg 3 maanden, hetgeen als grote prestatie beschouwd mag worden, daar de Hooidamsbrug de grootste brugoverspanning van Friesland heeft, nl. 18 meter.

  • ISO 9001
  • EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1
  •  VCA**
  •  CO² prestatieladder