Terug

Ontwerpen

De Moreelsebrug betreft een fiets- en voetgangersbrug in de binnenstad van Utrecht en dient ter verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad, vanaf de westkant van de stad. De brug is een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes en ligt tussen de Croeselaan, ter plaatse van de Knoopkazerne en de Rabobank, om vervolgens o/h spoor richting Moreelsepark te gaan. Kenmerkend voor de brug is de rij ijzerbomen op de brug. De brug kruist het spooremplacement, maar is in in eerste instantie aangelegd als interwijkverbinding. In het ontwerp is er rekening mee gehouden dat de brug in de toekomst de functie van stationtraverse kan krijgen, vanuit dat oogpunt zijn reeds diverse voorzieningen meegenomen.

De brug is zodanig geconstrueerd dat het binnenste buizenframe een zelfdragende constructie is, waardoor onderhoud en mogelijke toekomstige aanpassingen goed mogelijk zijn. Dit betekent dat de constructie zeer duurzaam genoemd mag worden. De gehele brug is zodanig opgebouwd dat alle componenten vervangbaar zijn. De pyloonondersteuning, brugsecties, middenbordessen, boombakken, leuningen etc. zijn allemaal prefab samengesteld en op locatie samengesteld. De brugdelen moesten gemonteerd worden in twee vooraf vastgestelde periodes, waarin het treinverkeer werd stilgelegd, van elk 52 uur. Dit kun je met recht een uitdaging noemen!

Technische Specificatie

LENGTEBREEDTE
Brug incl. trappen aan de uiteinden310 m10 m

  • ISO 9001
  • EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1
  •  VCA**
  •  CO² prestatieladder