Terug

Uitdaging secundaire funderingselementen

Door korte levertijden tussen ontwerp en montage, was het noodzakelijk het DO en UO tegelijkertijd uit te voeren. Een sterk punt van Solidd is dat met de opdrachtgever wordt meegedacht om een zo eenvoudig en voordelig mogelijk ontwerp te realiseren. Tijdens de engineeringsfase kwam het verzoek van de opdrachtgever ook de transportframes voor de diverse hamers te engineeren en fabriceren en dat binnen een zeer korte doorlooptijd.

De installatie van de binnenbordessen leek in het ontwerp niet eenvoudig realiseerbaar, waarop we besloten hebben de montage eerst in 3D uit te voeren. Dit bleek een goede zet, met gevolg dat de installatie beheerst en succesvol verliep. We konden de montage “just in time” en direct na installatie van de monopiles realiseren. Al met al hebben we de opdrachtgever met onze manier van werken ontzorgd en de klus veilig en beheerst uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een Safety Award van de opdrachtgever en daar zijn we trots op.

  • ISO 9001
  • EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1
  •  VCA**
  •  CO² prestatieladder