Terug

Ontwerp

De doelstelling van het project was het verkrijgen van een betrouwbare en veilige beweegbare brug, die bij gebruik minimale geluids- en trillingshinder voor de directe omgeving veroorzaakt en waarvan het brugdek in de toekomst over de gehele breedte vrij indeelbaar is. Daarnaast diende in verband met de locatie van het project binnen een belangrijke verkeersader in Leiden, het verkeer zo weinig mogelijk hinder van de werkzaamheden te ondervinden en dat is allemaal gelukt. De geluidshinder van de nieuwe brug, veroorzaakt door wegverkeer, is ruimschoots onder het gewenste niveau uitgekomen.

De totale doorlooptijd van het werk was uitdagend en betrof minder dan een jaar. De stremmingsperiode voor de vervanging was vooraf vastgelegd en bindend.
Door een goede samenwerking tussen Solidd, Griekspoor, de Gemeente Leiden en overige partijen is het werk volgens planning verlopen.

Technische specificatie

Objecten:

 • 1 nieuw brugval 11x17,5 m., vrij indeelbaar voor alle verkeer, massa ruim 100 ton
 • 2 balanspriemen met ballastgewicht en hangstangen
 • 2 hameistijlen
 • Elektromechanisch bewegingswerk met centrale tandwielkast in de kelder, hoekkasten en tandwielkasten in de hameistijlen, schamelstellen met heugelstangen en veerbuffers.

 • ISO 9001
 • EN ISO 3834-2
 • EN 1090-1
 • VCA**
 • CO² prestatieladder