Terug

Ontwerpen

In maart 2015 is de beweegbare fiets- en voetgangersbrug tussen het Stationsgebied en Industrieterrein Overstad geopend. De brug vormt een functioneel geheel met de bestaande spoorbrug, maar wijkt in vorm duidelijk af. De brug wordt gekenmerkt door een visueel ononderbroken dek van oever tot oever, de brug wordt nl. geheel op het water ondersteund.

De hoofdcomponenten van de oeververbinding aanbrug Oost, de val en aanbrug West zijn opgebouwd uit staalplaat. Iets uit het midden is op deze staalconstructie een verhoging aangebracht waarmee het voetgangersdeel wordt gescheiden van het fietsgangersdeel. Aan weerszijden van de brug, over de gehele lengte daarvan, zijn twee leuningen gemonteerd. Aanbrug Oost en aanbrug West zijn vaste brugdelen, geplaatst op een fundatie die bestaat uit stalen buispalen. In aanbrug Oost zijn de lagers voor de beweegbare val opgenomen en is de elektromechanische aandrijving geplaatst. De val wordt door twee zelfinstelbare tonlagers gedragen. Bij gesloten val wordt deze ondersteund door twee opleggingen op aanbrug West. De brug wordt elektromechanisch aangedreven, weggewerkt in aanbrug Oost.

Technische Specificatie

LENGTEBREEDTEDOORVAARTHOOGTEGEWICHT
Totale brug30 m8 m
Aanbrug West (vast)7 mca. 3 m42 ton
Aanbrug Oost (vast)53 ton
Beweegbaar brugdeel15,5 mvast: 2,4 - 3 m, beweegbaar: onbeperkt170 ton

  • ISO 9001
  • EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1
  •  VCA**
  •  CO² prestatieladder