Terug

Uitdaging aanvaarbeveiliging keersluis den Oever

De Aanvaarbeveiliging is een niet eerder toegepast concept, waardoor veel uitgezocht moest worden om een werkbare constructie te realiseren.

Op het moment van opdrachtverstrekking was het DO nog niet gereed voor uitvoering. Vanwege de korte doorlooptijd tussen het DO en UO, evenals de uiteindelijke montage/oplevering op locatie, heeft Solidd een essentiële rol gespeeld in het verder uitwerken van het DO naar UO en de uiteindelijke montage/oplevering. Hierbij was nauwe samenwerking tussen de verschillende ontwerpteams van groot belang.

Alsmede door de korte doorlooptijd werden op de bouwplaats meerdere werkzaamheden gelijktijdig gepland. Dit vereiste uitgebreid overleg om een soepele voortgang voor alle betrokken partijen te waarborgen.

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door bouwconsortium Levvel.

  • ISO 9001
  • EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1
  •  VCA**
  •  CO² prestatieladder