Terug

Update werkzaamheden

08-02-2024: Helaas heeft de cilinder van de Herenwalsterbrug wat vertraging opgelopen. Hierdoor is er een extra stremming van de kruising Breedpad/Compagnonsstraat op 23 februari aanstaande. De montage die gepland staat voor woensdag 14 en donderdag 15 februari gaat wel gewoon door. Hierna zal de brug weer beschikbaar zijn voor al het wegverkeer. Na 23 februari kan er enige hinder ontstaan i.v.m. de inbedrijfstelling van de brug.

23-01-2024: In verschillende media/berichten staat vermeld dat de brug in de nacht van 14 op 15 februari wordt teruggeplaatst. Dit betreft een fout, de brug wordt overdag tijdens normale uren teruggeplaatst. Tevens is de kruising Breedpad Compagnonsstraat dan weer gestremd en geldt er wederom een parkeerverbod op de Herenwal.

19-01-2024: De demontage van de brug afgelopen week is geslaagd en de tijdelijke brug is al volop in gebruik. Komende maandag en dinsdag zijn we bezig met graafwerkzaamheden m.b.v. een mobiele graafmachine. Hierdoor kan er hinder ontstaan voor fietsers en voetgangers.

15-01-2024: Morgen staat de demontage gepland en wordt de brug van zijn plek gehesen. Mocht u de hijsactie willen volgen dan verzoeken we u buiten de hekken en op veilige afstand te blijven. Volg eventuele instructies van onze werknemers op. Er geldt tevens een parkeerverbod op de Herenwal i.v.m. het brede transport

20-12-2023: Het einde van het jaar nadert en de renovatie van de Herenwalsterbrug komt in zicht. Vanaf 2 januari zijn wij weer aan het werk en kunt u ons wellicht opmerken rondom de brug. 9 januari beginnen we met de bouwterreinindeling waardoor kleine hinder kan ontstaan i.v.m. het lossen van diverse onderdelen.

23-11-2023: Welkom op de info pagina van de renovatie Herenwalsterbrug. Op deze pagina vindt u info m.b.t. de renovatie van de Herenwalsterbrug. Ook voorziet deze pagina u van updates over te verwachten hinder. Indien er een nieuwe update over de werkzaamheden te melden valt vindt u deze boven aan de pagina.

Informatie en contactgegevens

De Herenwalsterbrug heeft een leeftijd van 30 jaar bereikt en is toe aan een grondige renovatie. Dit om de betrouwbaarheid in de komende jaren te garanderen en te zorgen dat de brug de komende jaren zijn functie ook zal blijven behouden.

Solidd Steel Structures voert in opdracht van de gemeente Heerenveen deze renovatie uit. In een tijdsbestek van vijf weken wordt de complete brug gedemonteerd, voorzien van een nieuwe conserveringslaag en weer teruggeplaatst. In de tussentijd zal op locatie ook e.e.a. aangepast worden om te zorgen dat de brug de komende jaren weer veilig is. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in Q1 van 2024

Planning van de werkzaamheden:
Week 2: Voorbereidende werkzaamheden (inrichten bouwterrein etc.)
Week 3: Demontage Herenwalsterbrug en plaatsen tijdelijke (vaste) fietsbrug
Week 3 t/m week 7: Renovatie en aanpassingen op locatie
Week 7: Verwijderen tijdelijke fietsbrug en terugplaatsen Herenwalsterbrug
Week 8 & 9: Afrondende werkzaamheden

Ten tijde van de renovatie is de Herenwalsterbrug gestremd voor gemotoriseerd (auto)verkeer.

Voor meer info rondom de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Dhr. Janco de Vries 06-82056845; [email protected]
Projectleider S&O (Solidd)

Dhr. Sjoerd van der Meer 06-38779169; [email protected]
Projectleider (Gem. Heerenveen)

  • ISO 9001
  • EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1
  •  VCA**
  •  CO² prestatieladder