Terug

Ontwerp

Het werk betrof een langzaam verkeersbrug met één beweegbaar deel over de Oude Rijn, tussen de gemeenten Katwijk en Oegstgeest. De brug is uitgevoerd in samenwerking met Strukton Infratechnieken (hoofdaannemer), Syb van Breda & Co. (architect) en Istimewa Elektrotechniek (elektrotechnische deel).

Solidd was verantwoordelijk voor het beweegbare stalen deel bestaande uit een rijdek en een vast contragewicht in een pyloon (gefundeerd op de pijler met een draaikranslager), het bewegingswerk dat opgenomen is in het val, de stalen aanbruggen (Katwijk en Oegstgeest) en de hydraulische besturing van de brug, uitgevoerd door Molenmaker Techniek.

Technische specificatie


LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

DIAMETER

GEWICHT

Overspanning totaal

69,5 m

Doorvaart brug gesloten

20 m

3,4 m

Doorvaart brug open

20 m

onbeperkt

Aanbrug Katwijk totaal

23,7 m

Brugdek aanbrug Katwijk

14,2 m

39 ton

Aanbrug Oestgeest totaal

24,3 m

Brugdek aanbrug Oegstgeest

23,6 m

43 ton

Draaibrug

31,8 m

100 ton (ca.)

Draaikranslager

2,6 m

Pyloon t.o.v. NAP

17,6 m

Pyloon t.o.v. brugdek

13,6 m

Foto: Syb van Breda & Co

  • ISO 9001
  • EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1
  •  VCA**
  •  CO² prestatieladder